Posted on: May 10, 2024 Posted by: Aposto Admin Comments: 0

Kariyer planlama ve kişisel gelişim için doğru testi seçmek bazen kafa karıştırıcı olabilir. Dünya çapında tanınan Belbin GetSet, MBTI, NEO Pi-R, WISC-V, DISC, Holland ve Hogan gibi kariyer ve kişilik testlerinin amaçlarını ve sundukları bilgileri bir yazida özetledik. Amacımız her testin işlevini anlamanıza ve aralarından en doğru seçimi yapmanıza yardımcı olabilmek. Profesyonel eğilimleriniz hakkında daha kapsamlı bir anlayış elde etmek için birden fazla testi değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Kariyer Testinde Aranacak Özellikler

Tek bir kariyer testi herkes için uygun değildir. Farklı testlerin farklı amaçları vardır, bu yüzden doğru olanı bulmak, neyi başarmak istediğinize bağlıdır. Araştırmaya dayalı testler, doğuştan gelen güçlü yönleriniz, motivasyonlarınız, kişilik özellikleriniz ve sizin için en tatmin edici olabilecek kariyer türleri hakkında benzersiz içgörüler sunabilir. Size en uygun kariyer testi, hedeflerinize ve kariyer yolculuğunuzda nerede olduğunuza bağlı olacaktır. Bir kariyer testinin kalitesini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır:

Güvenilirlik: Bir kariyer testinin güvenilirliği, testi oluşturan kurumun meşruiyetine ve testin kendisinin güvenilirliğine dayanır. Test, modern psikolojik araştırmalara dayanmalı ve güvenilirlik ve doğruluk açısından test edilmiş olmalıdır. Test sonuçlarının yalnızca bireyin kendi algısına dayanması, yanıltıcı olabilir ve kişisel önyargılarla manipüle edilebilir. Bu nedenle, 360 derece değerlendirme yöntemleri, arkadaşlar, aile üyeleri veya meslektaşlar gibi dış kaynaklardan geri bildirimler içerecek şekilde tasarlanmış testler daha objektif ve güvenilir sonuçlar sunar.

Maliyet/değer: Tamamen ücretsiz kaliteli kariyer testleri azdır, ancak iyi bir kariyer testi, sunduğu değere uygun bir şekilde fiyatlandırılmalıdır. Yüksek değerli bir test, kariyer potansiyelinizi anlamanıza ve kariyer tatmininizi artırmak için gerekli adımları atmanıza olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunmalıdır.

Kişiselleştirme: En iyi kariyer testleri, test sonuçlarının derinlemesine analizi ve kişisel kariyer planlaması için bireye özel koçluk ve yorumlama seansları sunar. Bu yaklaşım, bireyin kariyer hedeflerine uygun pratik adımlar geliştirmesine yardımcı olur ve test sonuçlarını kişisel gelişim yolculuğunda etkin bir şekilde kullanmasını sağlar.

Kullanım Kolaylığı: Test soruları anlaşılması ve yanıtlanması kolay olmalı, böylece test çoğu yetişkin için erişilebilir olmalıdır. Kariyer testleri dünyasında daha uzun testler mutlaka daha iyi değildir, bu yüzden tamamlanması 30 dakikadan az süren testleri arayın.

Belbin GetSet

Belbin GetSet, Dr. Meredith Belbin tarafından 1981’de Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Henley Management College’de geliştirilen ve 13-23 yaş arası gençler için tasarlanmış bir değerlendirme aracıdır. Bu program, gençlerin takım rollerini ve bireysel yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini ve davranışlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur, böylece kendilerine olan güvenlerini artırarak pozitif bir şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlar. 360 derece değerlendirme özelliği, gençlerin öğretmenler, arkadaşlar ve aile üyeleri gibi yakın çevreleri tarafından nasıl algılandıklarını ortaya koyar ve sosyal beceriler ile kendine güven gibi alanlarda gelişimlerine katkıda bulunur. Dokuz takım rolü arasında mucit, girişken, orkestra şefi, takım oyuncusu, analitik, itici güç, uygulamacı, mükemmeliyetçi ve uzman yer alır; her biri gençlerin takım içinde nasıl en etkili olabileceklerini ve hangi alanlarda gelişebileceklerini belirlemelerine yardımcı olur, kariyer yollarını daha bilinçli şekilde şekillendirmelerine olanak tanır.

DISC (Dominance, Influence, Steadiness, and Conscientiousness)

DISC değerlendirmesi, genellikle yetişkinlere yönelik olarak tasarlanmış olup, profesyonel ve kurumsal ortamlarda sıklıkla kullanılır; ancak çocuklar ve genç yetişkinler için uyarlanmış sürümleri de mevcuttur. Bu adaptasyonlar, 16-18 yaş grubundaki genç yetişkinler ve üniversite öğrencilerine kariyer planlaması ve sosyal becerilerini geliştirme konularında yardımcı olmak için basitleştirilmiş ve yaşa uygun hale getirilmiştir. Çocuklara yönelik versiyonlar, onların kişilik özelliklerini, iletişim stillerini ve diğerleriyle etkileşimlerini anlamalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. DISC, William Moulton Marston tarafından 1928’de geliştirilmiş olup, davranış ve iletişim tarzlarını analiz eder; bu da bireylerin kendilerini ve başkalarıyla olan etkileşimlerini daha iyi anlamalarını sağlar. DISC raporları, bireylerin davranışsal özelliklerini, işbirliği ve liderlik becerilerini detaylandırarak, mesleki uyum önerilerinde bulunur ve kişisel ile profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur.

Hogan Kisilik Ölcümü (HPI)

Hogan Kisilik Ölcümü(HPI), iş dünyasında bireylerin kişilik özelliklerini değerlendiren ve özellikle liderlik potansiyeli, iş performansı ve işyeri uyumunu ölçmeye yönelik bir araçtır. Dr. Joyce ve Dr. Robert Hogan tarafından 1980’lerde geliştirilen bu test serisi, profesyonel çalışanlar ve yönetici adayları için tasarlanmıştır ve işe alım, liderlik geliştirme, takım oluşturma ve kariyer yönetimi gibi insan kaynakları süreçlerinde yaygın olarak kullanılır. Test, bireyin iş yerindeki davranış biçimlerini, güçlü yönlerini ve potansiyel risk alanlarını belirlemek amacıyla kişilik özelliklerini, gelişim alanlarını, liderlik kapasitesini ve takım uyumunu analiz eder. Hogan Meslek Testi raporu, işverenlere çalışanların potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilme ve olası iş yerindeki riskleri minimize etme imkanı sunarak stratejik insan kaynakları kararlarında kritik bir rol oynar.

Holland Kodları veya Holland RIASEC Teorisi

Holland Kodları veya Holland RIASEC Teorisi, John L. Holland tarafından 1950’lerde geliştirilen ve bireylerin meslek seçimlerini ve iş tatminlerini kişilik özellikleriyle ilişkilendiren bir teoridir. Bu teori, iş ortamlarını ve meslekleri altı farklı kişilik tipine ayırır: Gerçekçi, Araştırmacı, Sanatsal, Sosyal, Girişimci ve Geleneksel. Her bir tip, bireylerin iş yerindeki başarısını ve tatminini önemli ölçüde etkileyen özel tercihler ve eğilimler sunar. Holland Meslek Testi, lise son sınıf öğrencileri, üniversite öğrencileri ve yetişkinler için tasarlanmıştır ve kariyer planlaması yapmak isteyenler için idealdir. Test, kişilik özelliklerini ve mesleki ilgi alanlarını belirleyerek, bireylerin hangi iş ortamında daha mutlu ve üretken olabileceklerini anlamalarını sağlar. Bu çerçeve, kariyer danışmanlığı ve eğitim planlamasında geniş bir şekilde kullanılır.

Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI)

Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI), Carl Jung’un psikolojik tip teorisine dayanan ve Katharine Briggs ile Isabel Briggs Myers tarafından 1940’larda geliştirilen bir kişilik değerlendirme aracıdır.14 yaş ve üzerine uygulanabilir. MBTI, insanların dünyayı nasıl algıladıkları ve karar verme süreçlerindeki psikolojik tercihlerini dört ikili kategoride (içedönüklük/dışadönüklük, sezgisel/duyusal, düşünme/duygusal, yargılayıcı/algılayıcı) belirleyerek, on altı farklı kişilik tipinden birini atfeder. MBTI, küresel çapta, özellikle iş yaşamında, kişilik tiplerinin işe alım, takım dinamikleri ve kariyer planlaması gibi alanlardaki etkilerini anlamak için yaygın olarak kullanılmakta olup, bireylerin motivasyonlarını, tercihlerini ve potansiyel kariyer yollarını anlamalarına yardımcı olur.

NEO Pi-R (NEO Personality Inventory-Revised)

NEO Pi-R (NEO Personality Inventory-Revised), Paul Costa ve Robert McCrae tarafından 1970’lerin sonunda geliştirilen ve 17 yaş ve üzeri bireyler için tasarlanmış bir kişilik değerlendirme aracıdır. Beş büyük kişilik boyutunu (açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve nevrotizm) detaylı bir şekilde analiz eder. Bu test, özellikle akademik araştırmalar, kariyer danışmanlığı ve psikoterapi alanlarında kullanılmaktadır. Rapor, kişilik faktörleri analizi, mesleki uyum ve kişisel gelişim önerileri içerir; ayrıca, bireylerin her boyuttaki seviyelerini ve güçlü yönlerine dayalı açıklamalarını sunar. NEO Pi-R, kişilerin kendi kişilik özelliklerini derinlemesine anlamalarını ve bu bilgiler ışığında mesleki yönlendirmeler yapmalarını sağlar.

WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children-V)

WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children-V), çocukların genel zeka düzeyini ve beş ana bilişsel alanı (Sözel Anlama, Görsel-Mekansal, Akıcı Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı) ölçen bir testtir. Bu test, 6-16 yaş arası çocuklara yönelik olup, 1949’da David Wechsler tarafından geliştirilmiş ve 2014’te güncellenmiştir. WISC-V, okullar ve psikolojik değerlendirme merkezleri tarafından kullanılarak, çocukların bilişsel yeteneklerini ve potansiyel öğrenme zorluklarını değerlendirmek amacıyla uygulanır. Rapor, çocukların öğrenme profilleri ve özel eğitim ihtiyaçları hakkında detaylı bilgiler sağlar, böylece eğitimcilerin ve velilerin çocukların eğitim ve öğrenme gereksinimlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Leave a Comment