Posted on: April 10, 2024 Posted by: Aposto Admin Comments: 0

Kariyer yolculuğu, gençler ve genç yetişkinler için hem heyecan verici hem de karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, kişinin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve doğru kariyer yolunu seçmesi oldukça önemlidir. İşte tam da bu noktada, Belbin GetSet Testi gençlere davranışlarının önemini anlatmak ve kariyer kararlarını daha bilinçli bir şekilde almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Tarihçe ve Gelişim:

Belbin GetSet, Dr. Meredith Belbin’in 1970’lerde Henley Management College’da yaptığı araştırmalara dayanmaktadır. Bu test, bireylerin takım içindeki rollerini belirlemeye yönelik bir davranış değerlendirme aracı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle öğrenciler ve yeni iş hayatına adım atan genç yetişkinler için geliştirilen bu araç, takımdaki bireylerin farklı roller üstlenebileceği ve bu rollerin takım performansını etkileyebileceği fikrine dayanmaktadır.

Uygulama Süreci ve 360 Derece Değerlendirme:

Belbin GetSet Testi, genellikle çevrimiçi ortamda yapılır ve katılımcıların daha önceden karşılaşmış oldukları bazı durumlarda gösterdikleri davranışlarla ilgili soruları içerir. Test, sadece öğrencinin kişisel değerlendirmesine bakmakla kalmaz, aynı zamanda onu yakından tanıyan kişilerin (öğretmenler, aile üyeleri, arkadaşlar vb.) gözlemlerini de dikkate alır. Böylece katılımcının kendisini nasıl yansıttığı ve çevresindekilerle nasıl etkileşimde bulunduğu ortaya çıkarılır.

Hangi yaşlar için uygundur?

Belbin GetSet Testi, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile iş hayatına yeni adım atan gençler için ideal bir araçtır.

Meslek Seçimine Etkisi:

GetSet, öğrencilerin davranış tercihlerine ve çevrelerindeki algılara dayanarak uygun meslekleri belirlemeyi amaçlar. Aynı zamanda, öğrencilerin kişisel farkındalıklarını artırarak hangi iş türlerinin kendilerine daha uygun olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

Birçok öğrenci, üniversite bölümü seçiminde sıklıkla aldıkları notlara göre yönlendirilir. Ancak, notlar yalnızca hangi mesleğin uygun olduğunu belirlemekte yeterli değildir. Get Set, bireylerin ilgi ve yetkinliklerinin zaman içinde değişebileceğini savunur ve herkesin potansiyel güçlü yönlerini keşfetmeyi amaçlar.

Belbin GetSet Testi, öğrencilere kendi kişisel yetenekleri, tercihleri ve çalışma tarzları hakkında bilgi vererek meslek seçimlerine yardımcı olur. Test sonuçları, bireylerin hangi takım rollerinde daha başarılı ve mutlu olacaklarını anlamalarını sağlar, böylece uygun meslek seçimlerine yönelik bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Güvenilirlik:

Belbin GetSet Testi, geniş çaplı araştırmalarla desteklenmiş ve güvenilirliği kanıtlanmış bir testtir. Testin iç tutarlılığı genellikle Cronbach’ın alfa katsayısı ile ölçülür ve 0.7 ve üzeri değerler güvenilir olduğunu gösterir. Yeniden test edilme güvenilirliği ise testin zaman içinde tutarlı sonuçlar ürettiğini ifade eder ve Belbin testleri bu konuda tutarlılık göstermiştir.

Rakipler ve Farklılıklar:

Belbin GetSet Testi‘nin rakipleri arasında DISC Kişilik Testi, Myers-Briggs Kişilik Testi ve Holland Meslek İlgi Testi gibi popüler testler bulunmaktadır. Ancak, Belbin GetSet Testi‘nin farklı kılan özellikleri şunlardır:

  • Güvenilirlik: Geniş çaplı araştırmalarla desteklenmiş ve güvenilirliği kanıtlanmıştır.
  • 360 Derece Değerlendirme: Test, sadece bireyin kendi değerlendirmesine değil, çevresindekilerin gözlemlerine de dayanarak daha kapsamlı bir değerlendirme sunar.
  • Davranışlara Odaklanma: Kişilik özelliklerinden çok davranışları değerlendirir ve raporlar. Bu sayede kişinin takım içinde hangi rolleri üstlenebileceği ve nasıl bir iş tarzına sahip olduğu belirlenir.

Sonuç olarak, Belbin GetSet Testi gençlerin ve genç yetişkinlerin kariyer yolculuğunda rehberlik etmek ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olan güvenilir ve etkili bir araçtır. Testi uygulayarak, kendi kariyerinizin yönünü belirlemeye bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Kaynaklar:

  • Belbin, M. (2012). Team Roles at Work. Butterworth-Heinemann. 
  • Belbin’in resmi web sitesi (httsps://www.belbingetset.com)
  • Belbin Türkiye Temsilcisi web sitesi (https://www.sierradanismanlik.com)
  • Belbin, M. (2012). Team Roles at Work. Butterworth-Heinemann. 
  • Aritzeta, A., Swailes, S., & Senior, B. (2007). Belbin’s team role model: Development, validity and applications for team building. Journal of Management Studies, 44(1), 96-118. 
  • Furnham, A., Steele, H., & Pendleton, D. (1993). A psychometric assessment of the Belbin Team-Role Self-Perception Inventory. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 66(3), 245-257. 

Leave a Comment